MÓWIĄ O NAS

  • Maritime Pipe Club Szczecin, przysłał nam gratulacje wraz z życzeniami dalszych fajczarskich sukcesów, w 10-tą rocznicę powstania naszego klubu. (10.04.1995)
  • PC Bydgoszcz nadał honorowe członkostwo Bogdanowi Adamowiczowi „w uznaniu zasług oraz działalność na rzecz popularyzacji fajczarstwa w Polsce”. (6.05.1995 r.)
  • Międzynarodowy Turniej Fajki o Puchar i Nagrodę Prezydenta Bydgoszczy z okazji 650-lecia miasta. (9-10.11.1996). W konkursie na fajkę artystyczną pierwszą nagrodę otrzymał Marek Stanielewicz.

Specjalne dyplomy „Kapituły Kolekcjonerów i Ekspertów Fajki” (E. Zimmermann, T. Wojtuszkiewicz, Z. Turek, J. Terakowski, Z. Bednarczyk, W. Ratajek) otrzymali:

  • Marek Stanielewicz – „wybitny kolekcjoner i ekspert fajczarstwa”, • Zenon Hęćka – „wybitny kolekcjoner”,
  • Przemyski Klubu Fajki nadał honorowe członkostwo Markowi Stanielewiczowi, przyjacielowi PC Przemyśl – „w uznaniu zasług na rzecz popularyzacji fajczarstwa i fajkarstwa polskiego”. ( Kolebka ’97)
  • Rada Polskich Klubów Fajki nadała Markowi Stanielewiczowi tytuł i certyfikat Eksperta Fajczarstwa „w uznaniu zasług dla rozwoju i działalności fajczarstwa polskiego, wszechstronną wiedzę, profesjonalizm fajczarski oraz dorobek naukowy”. (14.11.1998 r.).